Wednesday, 21 March 2012

انسانیت به تصرف شیطانی در آمدهپرانتزها توضیحات ضروریست که به ترجمه اضافه کرده ام و ممکن است با دیدگاه نویسنده وفق نداشته باشد، فقط پرانتزهایی که کلمه ایلومیناتی را احاطه نموده اند عین مقاله اصلیست، و البته نویسنده یعنی هنری مکو بسیار در مورد این گروه مینویسد، در اینجا بسیار لازم میدانم توضیحی در باره نام ایلومیناتی ارائه دهم: معنی این کلمه روشن بین شدگان یا اشراق یافتگان است و در واقع نوعی تعارف بشمار میرود و بعقیده من اطلاق کردن آن به جمعی منحرف، شیاد و جنایتکار مانند اشراف مخفی، روچیلد، راکفلر، پاپ و خاندان سلطنتی اروپا را به هیچوجه صحیح نمی دانم و بر عکس کلمه تاریک اندیشان را برای آنها بسیار برازنده تر میدانم، این نام در طول تاریخ توسط گروه های مشخصی مورد استفاده قرار گرفته، فرعونیان و ملایان شان خود را از این دسته تصور میکردند، پس از نابودی آنان فاریسیان و مدتّی مدید پس از دربدر شدن آنها، شوالیه های معبد با یافتن همین خرافه های فاریسیان در خرابه های اورشلیم ادعای اشراق یافتن نمودند و یافته های فاسدشان را به اروپا آوردند و با استفاده از آن تعالیم شیطانی به فریب و سرکیسه کردن جمع کثیری از نخبگان اروپا پرداختند، نارضایتی ها به جایی رسید که پادشاه فرانسه پاپ را مجبور به دخالت کردن نمود و سرانجام بسیاری از سرکردگانشان پس از انجام محاکمات بسیار طولانی و اثبات بی چون و چرای فساد اخلاقی شدید و نقشه های شوم شان به طرز فجیعی به قتل رسیدند.
 در اروپای قبل و بعد از رنسانس این واژه به فراوانی و به هر شخصی که بهره ای از علم برده بود اطلاق میشد زیرا که تمام اروپا بدلیل جنگ وحشیانه کلیسا علیه علم و دانش در جهل مطلق بسر میبرد، فراماسون ها هم که در ظاهر با ظلم کلیسا ولی در واقع با مذهب در مبارزه بودند لژهایشان را محلی برای کسب اشراق مینامیدند، امروزه این نام عموماً به جمعی اطلاق میشود که اندیشه های فرعونی بسیار کهن را دنبال میکنند و در اول ماه می سال 1776 توسط مانیفستی که آدام وایزهاپت نوشت با این نام رسما اعلام موجودیت نمودند، روزیکه تمامی کارگران جهان بردگی خود را بنام روز کارگر جشن میگیرند! در واقع اشراق ایلومیناتی ها از لوگوی شان «چشم جهان بین» بخوبی قابل تشخیص است و آن یک چشمی جهان را دیدن است، آنهم با چشم چپ!!. در آینده نزدیک در باره این چشم جهان بین مقاله ای اختصاص خواهم داد.
 امیدوارم با خواندن مقاله ای که برای شما عزیزان جویای حقیقت ترجمه کرده ام بهتر و راحت تر اوضاع خطیر جهان را دریابید.

یک کالت شیطانی زمین را تحت تسلط خود در آورده. این کلید فهمیدن تاریخ و ممانعت از دام «کالت ـ ور» (کلتور، فرهنگ) مدرن است.
اگر آرزوی فرار از نابسامانی های زندگی مدرن را دارید، آگاه باش که انسان به تصرف شیطانی در آمده. ما به اجبار در پست ترین رتبه یک کالت شیطانی، ایلومیناتی قرار گرفته ایم.
من از دید انجیل یا یک مسیحی صحبت نمی کنم. من از یک خانواده غیر مذهبی هستم. تفاوت در اینه که من قبول دارم، که خداوند نظم طبیعی و روحی حاکم بر کهکشان است.
روشن بینی غالب امروزه یعنی انکار خداوند (منّان) یک طغیان شیطانی است که در نهایت نمی تواند پیروز شود.
تصرف شیطانی ما محصول یک توطئه بخوبی برنامه ریزی شده طولانی مدت برای استقرار یک «نظم نوین جهانی» است. امروز، سرطان به تمام سازمان های اجتماعی سرایت نموده، خصوصی و دولتی، همچنین خیریه و کلیسا. در نتیجه، انسانیت در کوما قرار گرفته، بسختی قادر به شناخت مرض است، چه رسد به مقاومت کردن در مقابل آن.!
همانطور که گفتم، عاملین اصلی این توطئه اهریمنی خانواده های اشرافی کابالیست (ایلومیناتی) میباشند که مالک بانک های مرکزی جهان هستند. کنترل آنها بر روی اکثر کمپانیهای بزرگ، مخصوصا رسانه ها، و بدنبال آن سیاستمداران، جهانشمول شدن سرطان شان را تضمین میکند.
در اینجا میتوانید تعدادی از لوگوها با انگیزه های ایلومیناتی رو بشناسید. سیاستمداران و شخصیت های رسانه ای از بکار بردن نشان بفومت (نماد شیطان با کله و پاهای بز و بدن دو جنسیتی انسانی، علامت وی یا پیروزی شیطان) و دست دادن های ماسونی لذت میبرند.
ابزار این کنترل پنهانی فراماسونری است، یک جمعیت مخفی کابالایی. ایلومیناتی یک جمعیت مخفی در درون و کنترل کننده فراماسونری است. در واقع ترفیع شما در فراماسونری و اجتماع به آمادگی شما برای خدمت کردن به لوسیفر بستگی دارد ، و خیانت کردن به جامعه خودتان با انتشار نهضت لوسیفری جدید.
دموکراسی
دموکراسی یک بازی مسخره است. حتما، ما میتونیم تصمیم بگیریم که فاضلاب ها به کجا بریزند، امّا تصمیم گیریهای مهم از دست ما خارج شده. همه سیاستمداران فراماسون هستند: رون پول، اوباما، میت رومنی، ریک سانتوروم.
بصورت یک لیگ خانگی تقسیم شده اند، بعضی از ماسون ها طرف راست رو میگیرند، و دیگر ماسون ها طرف چپ رو. مردم دچار چند دستگی شده اند، در تشویش و نگرانی بسر میبرند و فریب میخورند. هیچ تغییر اساسی بوجود نمیاد.
چپ در مقابل راست: دو نیروی به ظاهر مخالف یکدیگر یک هدف رو به پیش میبرند، یک حکومت پلیسی جهانی در خفا به رهبری میلیاردرهای شیطان پرست.
 در صحنه بین الملل نیز همین امر حاکم است: اسلام گرایان در مقابل صهیونیست ها: هر دو ماسون.
هیچ چیز بهتر از یازده سپتامبر وضعیت خطیر ما را نمایان نمیکند. در واقع بانکداران ایلومیناتی توسط عوامل ماسونی خود در روز روشن و در مقابل دید همگان سه هزار آمریکایی را به قتل رساندند و بدون اینکه مورد مواخذه قرار گیرند آزادانه میگردند.
این جراحت و شوک روحی شستشوی مغزی کننده گروهی برای توجیه جنگهای خارجی و ایجاد حکومتی پلیسی در داخل طراحی شده بود. این جنایت نمیتوانست بدون همدستگی رسانه های همگانی و تقریبا همه نخبگان سیاسی، کسانی که در واقع یک قدرت اشغالگر، و یک مجری استعمار میباشند موفق شود.
اصل فلسفه شیطانی واژگون نمودن نظم طبیعی و روحی روانی و وارونه نمودن آن است. یعنی همان «انقلاب.»
خداوند واقعیت است. فلسفه شیطانی واقعیت را وارونه جلوه میدهد.
اینچنین، خوبی عملی پلید نمایانده میشود و بر عکس. دروغ ها قدرت حقیقت را کسب کرده اند. حقایق هرگز دانسته نمیشوند. این البته به چگونه نگاه کردن و فهمیدن وقایع مربوط میشود. یا هر چه که ایلومیناتی ها بگویند همان است.
زیبایی زشت، و زشت  زیبا جلوه داده میشود. چیزی که سالم و طبیعی است مانند ازدواج، خانواده و گرایش به جنس مخالف، ناسالم به تصویر کشیده میشود در حالیکه آنچه که بیماری است یعنی همجنس گرایی، طبیعی و سالم معرفی میشوند.
با توسل به این نور دیدن تصرف شیطانی ما در نمونه های زیر ممکن خواهد بود:
1ـ جدایی عشق از سکس، ازدواج از تولید مثل. ترویج کردن سکس با افراد ناشناس بجای روش اصولی  همه ارتباطات انسانی را به اندازه اشتیاق جنسی تنزل میدهد. سکس ناشناس بعنوان بهترین تجربه زندگی تبلیغ میشود.
 پورنوگرافی، سکس و کوکائین در حد وسیع قابل دسترسی است. هفتاد تا هشتاد درصد نوجوانان پسر  مداوماً آنلاین پورنو تماشا میکنند. دختران باید به مانند ستارهای پورنو رفتار نمایند تا مورد علاقه قرار گیرند. سکسی کردن کودکان در جریان است که در نهایت، به قبول بچه بازی منتهی میشود. در ژاپن، پورنو در حال از بین بردن روابط سالم است.
هر وقت دو تفنگدار مرد همدیگر را میبوسند رسانه های لیبرال از خوشحالی برقص در میآیند
2ـ جنسیت ـ ترویج بی شائبه فمینیسم توسط رسانه ها، همجنسگرایی مردان و زنان برای این طراحی شده اند تا ارزش ها و شناسه روابط سالم را نابود نماید، مانند ازدواج و خانواده.
3ـ جنگ های پایان ناپذیر هیچ هدفی ندارند بجز اضافه نمودن ثروت و قدرت ایلومیناتی ها و تضعیف حکومت های ملّی. همه جنگ ها برای کشتن رهبران مستقل و بی روحیه کردن، تنزل دادن و نابود کردن انسانیت توسط ایلومیناتی ها راه اندازی میشوند. مضحکانه، همین جنگ های متعدد بهانه ایلومیناتی ها برای استقرار «دولت جهانی» است.  
4ـ شخصیت های رسانه ای از اعضای ایلومیناتی و جزو معارفه شیطانی هستند. شوی بین دو نیمه سوپر بال مدونا و نمایش نیکی میناج در آلمان هر دویشان مراسم شیطانی بودند. (به تحقیق به من ثابت شده که شخصیت های تلویزیونی و سینمایی ایرانی بدلیل بیسوادی شدیدشان هرگز در لژهای ماسونی پیشرفت نمیکنند و حتّی به ندرت برای عضویت در لژی دعوت میشوند مگر عضویت های تشریفاتی، اکثر شومن یا شوزنان ایرانی فقط بردگان پول و شهرت اند و البته بخوبی میدانند که برای کسب و حفظ ثروت و موقعیت بدست آمده چه باید بکنند)
5ـ تضعیف هوش مردم از طریق ورزش، سرگرمی ها و یک سیستم آموزشی ناکارآمد. (مواد شیمیایی بکار رفته در مواد غذایی، لوازم آرایشی ـ بهداشتی مخصوصاً کرم های پوست و صورت مانند نیوآ، شامپوها و رنگ مو از دشمنان واقعی شما هستند که نه تنها باعث ایجاد ناتوانی های جنسی، سرطان ها، چاقی، دیابت و بسیاری دیگر از بیماری ها هستند بلکه موجب کند ذهنی، فراموشی و بی خیال شدن میشوند)
تمام وبسایت من به این مبحث اختصاص یافته، منظور اینه که: انسانیت به تصرف شیطانی درآمده.

عکس، پنهان کردن در انظار عمومی. یک مجسمه ماسونی در مقابل مرکز پلیس تورونتو، یک پلیس زن را نشان میدهد که در حال ساختن یک هرم میباشد.
نتیجه گیری
توده ها در انکار بسر میبرند. رشوه خواری و سوءاستفاده های جنسی فراوانند ولی هیچکس به علت این فساد یعنی فراماسونری اشاره نمیکند. سیستم قضایی و پلیس فاسد و در اختیار ماسونها ست.
جامعه در به انحراف کشیده شدن خود کاملا همدست است. توده ها دچار سیندروم استکهلم شده اند (این اصطلاح به آندسته از قربانیان آدم ربائی اطلاق میشود که به آزار جنسی ربایندگان خود علاقمند میشوند و حتّی وابستگی پیدا میکنند). امیدوارند که اگر سرشان را پائین بگیرند و همکاری کنند دیوانگان به آنها صدمه ای نخواهند زد.
کاملا در به بردگی کشیدن خود سهیمند، مردم آنچنان پولکی، ضعیف النفس یا سطحی نگر در رویایرویی با واقعیت هستند که پیش بینی آلدوس هاکسلی (یکی از تئوریسین های فراماسونری) را ثابت کرده اند که گفته بود: «بردگان عاشق بردگی خود خواهند بود».
در نهایت ایلومیناتی باعث تنزل ما انسانها خواهند شد تا جائیکه پیمان انسانی فراموش شود. و تصویری که ایلومیناتی از انسان خالی شده از ارزش ها ارائه میدهد تحقق یابد. سپس نابود کردن ما به هر بهانه ای عدالت مقدس جلوه داده میشود.
بهترین امید ما اینترنت است. ایجاد یک حکومت پلیسی در عصر ارتباطات سریع بسیار سخت است.
تا زمانی که اینترنت آزاد است، ما آزاد باقی خواهیم ماند. بیائیم با جانمان از آن دفاع کنیم!
لینک های مربوط به مقاله:
آیا لوسیفر خدای یهودیتاست؟ (اینجانب یهودیت را از ادیان الهی میدانم و چون انحراف از یهودیت با تالمود آغاز شد و در این کتاب شیطانیست که جای خداوند با شیطان یا لوسیفر عوض میشود بنابر این منحرفان از یهودیت را تالمودیان می نامم پس جواب به این سؤال معلوم است و لوسیفر خدای تالمودیان، کابالا پرستان یعنی ماسونها و همه جمعیت های پنهان و آشکار است که در راه ثروت و دنیا تلاش میکنند از جمله ملایان فاسد در ایران و کشورهای مسلمان)

No comments:

Post a Comment