Monday, 15 August 2011

اطلاعات عراق در سال 2002 گزارش داد که وهابیون از ریشه یهودی هستند


از آنجائیکه منبع و مدرکی از چگونگی تشکیلات ستون پنجم صهیونیسم در ایران یعنی آنوسی های لعنتی در دسترس نیست و بسیاری از به اصطلاح مسلمان های بسیار معتقد وسوپر مومن بخاطر حقوقهای چرب و نرم به همکاری با نوکران شیطان مشغولند و سکوت را ترجیح میدهند، این حقیر در غربت نشسته تنها کاری که در اینمورد میتوانم بکنم معرفی عملکرد این عاملان استعمار در دیگر نقاط جهان و مخصوصا در همسایگی مان است تا شاید ازین طریق ذهن هموطنانم را به چنین مسایل پیچیده ای باز نمایم، آری براستی گروه های متعددی در جهان از طریق جمعیت های مخفی گوناگون مشغول انجام توطئه ای بسیار قدیمی و شیطانی، بطور منظم برای ایجاد حکومت جهانی تلاش میکنند، در حال حاضر ایران مرکز توجه همه آنهاست، هموطن، سکوت کردن اشتباهی بزرگ و جبران ناپذیر است، اکنون وقت عمل است، و بهترین عمل افشای چهره دروغین اسلامی رژیم است.

دیوید لیوینگستون یک متفکر کانادایی است که به اسلام گرویده و کتاب بسیار مفید و خواندنی تروریسم و ایلومیناتی، یک تاریخ سه هزار ساله را نوشته که یک مجموعه کامل از دانستنیهای مربوط به این توطئه جهانی است. مقاله زیر در تاریخ دوم آگوست در سایت او منتشر شد.

وزارت دفاع آمریکا ترجمه های تعدادی از مدارک سرویس اطلاعاتی عراق مربوط به دوران حکومت صدام را انتشار داد. یکی از آنها، گزارش استکه برای ستاد اطلاعات ارتش در سپتامبر 2002 تهیه شده بود، با عنوان « ظهور وهابیت و ریشه تاریخی آن »، نشان میدهد که دولت عراق از اهداف شریر وهابیون عربستان سعودی آگاه بودند، که اغلب با نام سلفی ها شناخته میشوند، و در جهت منافع غرب و تضعیف اسلام عمل میکنند.
این گزارش بسیار متکی به خاطرات مستر همفر میباشد، که به تفصیل شرح میدهد که چگونه یک جاسوس انگلیسی در خاورمیانه، در اواسط قرن هجدهم، با عبدالوهاب تماس گرفت، تا یک نسخه خرابکارانه از اسلام خلق نماید، یعنی فرقه بدنام وهابیت، که به آیین دینی رژیم سعودی تبدیل شد. این نهضت بطور موقت در اواسط قرن نوزدهم توسط ارتش عثمانی سرکوب شد. امّا با همکاری انگلیسی ها، وهابیون و حامیان مالی سعودی آنها به قدرت بازگشتند و حکومت خودشان را در سال 1932 بنا نمودند. از آنموقع، سعودی ها بسیار تنگاتنگ با آمریکائی ها همکاری نمودند، که ثروت هنگفت نفتی شان را مدیون آنها هستند، با تغذیه مالی سازمان های بنیادگرای اسلامی مختلف و دیگر عملیات  پنهانی آمریکائیان، مخصوصا جهاد در افغانستان. امّا سعودی ها بطور همزمان ثروت هنگفتی را که در اختیار دارند در جهت انتشار این گونه نفاقگرایانه از اسلام  به اقصی نقاط جهان بکار گرفته اند، بعضی ها این را از جمله بزرگترین رشته عملیات تبلیغاتی در تاریخ طبقه بندی میکنند.
بسیاری که از وهابیت بعنوان یک جنبش اصلاحی مشروع در اسلام دفاع میکنند سعی کرده اند که با جعلی عنوان نمودن این خاطرات آن را انکار نمایند. از جمله برنارد هیکل، پروفسور در مطالعات شرق نزدیک از دانشگاه پرینستون، کسی که بدون ارائه هرگونه مدرکی، فرض نموده که این خاطرات توسط ایوب صبری پاشا درست شده است.
در حالیکه، این خاطرات فقط در سالهای 1970 بیرون آمد، پاشا پیش از این در 1888 برداشت خودش را از واقعه بتحریر درآورد. ایوب صبری پاشا یک نویسنده بخوبی شناخته شده در عثمانی  و همچنین دریاسالار نیروی دریایی ترکیه بود، کسی که در ارتش عثمانی و در شبه جزیره عربستان خدمت کرده بود، و کتابهای متعددی درباره منطقه و تاریخ آن نوشت. از جمله منشاء و گسترش وهابیت، که در آن مشارکت و توطئه عبدالوهاب با همفر را بازگویی کرده است.
علاوه بر انچه که در خاطرات همفر برملا شد، گزارش سازمان اطلاعات عراق ادعای شگفت دیگری را مطرح میکند، منشاء گرفته از منابع عربی که به انگلیسی ترجمه نشده اند.آنطور که گزارش بازگو میکند، هر دو نفر عبدالوهاب، و حامی اش ابن سعود، کسی که خاندان سعودی را بنیان نهاد، دارای ریشه یهودی بودند.
برای مثال، مصطفی توران در کتاب یهودیان دونمه نوشته: که محمد بن عبدالوهاب از نسل یک خانواده دونمه یهودی از ترکیه بوده است. دونمه ها از بازماندگان پیروان مسیحای کذاب معروف یهودیت، سبتای زوی بوده ( و هنوز هستند. م )، کسی که با گرویدن به اسلام در سال 1666 دنیای یهودیت را شوکه کرد. با نگاه کردن به قضیه بصورت یک راز مقدس، پیروان زوی گرویدن او به اسلام را تقلید نمودند، اگرچه مخفیانه آموزه های کابالیستی خود را حفظ نمودند. در اروپا، سبتائیان ها یک قرن بعد توسط یاکوب فرانک رهبری شدند، که مدعی بود او تناسخ یافته زوی میباشد. و، به گفته حاخام آنتلمن در کتاب حذف کردن افیون، همه اینها متعلق به روچیلدها بود که در بنیان نهادن ایلومیناتی باواریا هم نقشی داشته اند. جامعه دونمه ترکیه در شهر سالونیکا متمرکز شده بودند، که سرچشمه فعالیت های ماسونی شد، و از همانجا جنبش ترک های جوان شکل گرفت، که این به سرنگونی امپراتوری مسلمانان ترک های عثمانی انجامید. مدرک وجود دارد که خود آتاتورک، موسس کشور ترکیه مدرن نیز از ریشه دونمه بوده است.
توران مدعیست که پدربزرگ عبدالوهاب، سلیمان در حقیقت شولمن بوده است، و به اجتماع یهودیان بورسا در ترکیه تعلق داشته است. از آنجا به دمشق رفت، جایی که به دروغ اسلام آورد، امّا ظاهرا بعلت کارهای جادوگری اخراج شد. او به مصر گریخت و دوباره با محکومیت مواجه شد، سپس راهی حجاز شد، جایی که در آن ازدواج کرد و پدر عبدالوهاب شد. بر طبق گزارش، همین ادعا در یهودیان دونمه و ریشه وهابیون سعودی، نوشته رفعت سالیم کبر نیز مطرح شده.
این نظریه که خاندان سعودی از ریشه یهود هستند توسط محمد ساخر انتشار یافت، کسی که، ادعا میشود، بخاطر افشاگری هایش بدستور رژیم به قتل رسید. گزارش شرحی مشابه ارائه میدهد، ولی از منابع دیگر. بنابر جنبش وهابی- واقعیت و ریشه ها، نوشته عبدالوهاب ابراهیم الشماری، بعنوان مثال، ابن سعود در واقع بازمانده مردکای بن ابراهیم بن موشی، یک بازرگان یهودی از بصره بوده است. ظاهرا، وقتی اعضای قبیله عربی انیزا به او نزدیک شدند، ادعا نمود که یکی از آنهاست، و با آنها به نجد سفر نمود و اسمش تبدیل شد به مرخان بن ابراهیم بن موسی.
علاوه براین، عبدالوهاب بازمانده واهب ال تمیمی است، پس، بنابرگزارش ال سعید ناصر، در تاریخ خانواده سعود، سفیر عربستان در قاهره، عبدالله بن ابراهیم ال موفدال، سی و پنج هزار جینی به محمد ال تمیمی در سال 1943 پرداخت کرد، تا یک شجره خانوادگی برای خانواده سعود و عبداوهاب جعل نماید، و آنها را با هم در جایی ادغام نمایند، و ادعا شود که از ریشه پیغمبر محمد (ص) میباشند.
هرچند که تصدیق این ادعاها بطور مستقل مشکل بنظر میرسد، امّا در روشنایی نقشی که رژیم سعودی همچنان در  حمایت از پیشبرد قدرت غرب در منطقه خاورمیانه و دیگر جاها بازی میکند بسیار جالب توجه هستند. مخصوصا تعجب آور این است که گونه بسیار مشکوک وکینه توزانه ای از اسلام استکه وهابیت و سلفیه آن را نمایندگی میکنند، و در حال حاضر مسبب خرابی و ویرانی رسوم اسلامی هستند. با ایجاد مناقشات سیاسی بی ارزش بر سر جزئیات ناچیز بین جامعه اسلامی نفاق و چند دستگی ایجاد میکنند، و اجازه میدهند تا جنگ بر علیه اسلام به طور موثر بدون کنترل ادامه یابد.

1 comment:

  1. یهودیان از زمان استر همسر یهودی خشایارشاه که به همراهی پدرش یک قتل عام در ایران راه انداخت و
    هرسال یهودیان این قتل عام را جشن می گیرند.از آن زمان یهودیان در ایران و این منطقه نفوذ کردند و در بالاترین سطح دست به دسیسه و توطئه بر علیه مردم ایران و منطقه برای پیشبرد منافع خود زده اند. الان هم افرادی چون عسگر اولادی تازه مسلمان و احمدی نژاد و حسینیان و خیلیهای دیگر جزو این باند هستند. روبرت مردوخ 10 سال پیش به ایران سفر کرده که تنها روزنامه ای که سفرش را فاش کرد بسته شد.

    ReplyDelete