Tuesday, 31 August 2010

نقش فروید در تسلط شیطانی ما

سابقه شغلی زیگموند شولمو فروید نمایانگر این مطلب است که چگونه یک فرقه شیطانی، ایلومیناتی،  ماهرانه با پنبه سر بشریت را می برند و قدرت کسب می کنند.
ایلومیناتی ها در قرن هفدهم  از میان بدعت گذاران یهودی سباتین بیرون جهیدند.
زیگموند فروید (1856- 1939 ) یک سباتین بود که باورهای منحرفانه شیطانی خود را در لفافه علم و طبّ به دنیا فروخت. رسانه ها و سیستم آموزشی تحت  کنترل ایلومیناتی او را به عنوان یک پیامبر بزرگ ستایش نمودند.
سباتین ها یک فرقه روابط جنسی بودند که به انجام همه گونه انحراف جنسی قابل تصور به عنوان یک ضدیت در پیشگاه خداوند متوسل میشدند. این همان چیزی ست که شیطان پرستان انجام میدهند؛ زنای با محارم، بچه بازی، همجنس بازی، شهوترانی و هر چیزی که غیر طبیعی و ناسالم میباشد.
فروید و پشتیبان های بنای برتث ( ایلومیناتی ) او جهان را قانع نمودند که میل جنسی ( لیبیدو ) انگیزه اولیه زندگی بشر است، و سکس یک اکسیر جهانی ست. او آموزش میداد که سرکوب کردن امیال جنسی باعث واکنش های عصبی میشود. و می گفت که در این صورت مردها شق درد میگیرند و زنان در حسرت آلت مردانه رنج میبرند.
برای دور زدن زنای با محارم و بچه بازی، او آموزش میداد که کودکان دارای امیال جنسی نسبت به جنس مخالف در والدین خود هستند و نسبت به والدین هم جنس خود احساس دشمنی دارند. در نهایت مبحث اودیپوس کمپلکس او میگوید یک پسر نا خود آگاهانه میخواهد پدر خود را بکشد و به مادر خود تجاوز نماید.
فیلسوف معروف کارل پوپر میگوید روانکاوی فروید همانقدر فاقد متدهای علمی ست که کف دست شناسی. او گفته که اودیپوس کمپلکس هیچ پایه علمی ندارد.
   فروید ابعاد معنوی انسان، گرسنگی ما برای خداوند کسی که با مطلق های معنوی مانند هارمونی، عشق، حقیقت و زیبایی تبلور مییابد را انکار میکند. کابالا میآموزد که خداوند منّان هیچ صفتی ندارد. تحت تاثیر کابالا، فروید تعلیم میداد که خدا فقط تجسم یک گونه پدر خیالی ست که طراحی شده است تا ما امیال جنسی مان را سرکوب نمائیم.
پس از پیوستن به فرقه ماسونی بنای برتث در 1897، حرفه شغلی فروید سیر صعودی آسمانی آغاز نمود.
پروفسور روان شناسی دیوید باکان تشریح میکند که روانکاوی فروید برآمده از کابالای لوریانیک و زوهار  میباشد. لوریانیک کابالا یک فرمول صوفیانه قرن دوم است که توسط بدعت گذار ساباتای زوی برداشت شده.
فروید در مورد کابالا با خاخام چایم بلوچ در 1920 بحث نمود. خاخام به پروفسور باکان گفت که آندو نفر کارشان به جرّ وبحث و دعوا کشید وقتی فروید مطرح نمود که موسی یک فرعون مصری بود و نه یک یهودی. تا اینکه فروید طغیان نموده و خاخام را تنها گذاشت، پس از آن بود که خاخام کتابی در قفسه ها یافت که فروید را به عنوان یکی از معتقدان به ساباتای زوی معرفی مینمود. ( بنیان گذار ساباتین )
فروید از اعضای بنای برتث برای حمایت هایشان تشکر نمود. در واقع بسیاری از اعضای این لژ کادر شروع را تشکیل دادند که این شارلاتان بازی- روانکاوی را تاسیس نمودند.
به اظهار مایکل جونز، ساختار انجمن های روانکاوی فروید به مانند انجمن های مخفی بود. احتمالاً دارای همان اهداف مخفی بنای برتث میباشد، فریب دادن، استثمار کردن و به برده گی کشیدن.
نامه های فروید برملا نموده که او مشتریان خود را بیشعور میخواند.
او خودش را با شیری که در یک کارتون دیده بود مقایسه مینمود. شیر در زمان غذا خوردن به ساعتش نگاه میکند و میپرسد " سیاهان من کجایند؟ " بیماران فروید " سیاهان " او بودند. ( جونز صفحه 116 )
با رد کردن یک دعوتنامه برای سفر، فروید مینویسد، یک مشتری ثروتمند ممکن ست در غیاب من درمان شود."
" مزاج من بستگی به درآمدم دارد، پول گاز خنده آور من است ."
" صحبت کردن معالجه گر" نامیده میشد، روانکاوی که یک رسوایی بود. چنانکه مایکل جونز مینویسد، با پرداخت مبلغی، افراد ثروتمند آمرزش از لذت های گناه کارانه خود و اجازه برای ادامه گناهان شان دریافت میکردند.
جونز معتقد است که این روانکاوی بر مبنای آیین های اولیه ایلومیناتی و نوعی کنترل فکری میباشد.
حقیقت ابنست که روانشناسان، دانسته یا ندانسته، جزئی از این سازمان سرّی شیطانی هستند. هدف واقعی ایلومیناتی ها بیمار کردن مردم و گرفتن پولهای شان میباشد.  این روشن می کند که چرا روانشناسان میلیونها انسان، از جمله کودکان را به دارو میبندند.
مدل انجمن مخفی قابل اطلاق کردن به حرفه طبابت بطور کلّ است، همینطور دیگر حرفه ها. (!)
فروید راهنمای مقدم بر آلفرد کینزی بود، منحرفی که با استمناع مداوم خود کشی کرد. کینزی گزارش تحت حمایت راکفلر معروف خود را با الگوهای رفتاری همجنس بازان دور و بر خودش پر نمود. با این وجود،  او آمریکائیان را متقاعد نمود که همخوابگی های متعدد و انحراف داشتن امری عادی است.
به طور مشابه فروید با خواهر همسرش، مینا برنیس رابطه داشت واو را حامله نمود. تئوریهای روانشناسی او تلاشی برای تبرئه نمودن خودش میباشد. مضحک اینکه، آدام وایزهاپت، برنامه ریز و طراح ایلومیناتی هم خواهر همسرش را حامله نموده بود.
فروید دریک دوره ای عاشق خواص دلچسب کوکائین شد. هنگامی که بعضی از دوستانش معتاد بودند، او ظاهراً ترک کرده بود. هر چند ویکی پدیا گزارش میدهد: " بعضی از منتقدین نظر میدهند که اغلب تئوری روانشناسی فروید زائیده اعتیاد او به کوکائین بوده است ."
زیگموند فروید روشنگر اینست که فرهنگ مدرن توسط یک فرقه شیطانی کنترل می شود، برای پست کردن، تنزل دادن و به بردگی گرفتن انسان ها. به نام علم و پزشکی فریب خورده ایم.
شیطان پرستان افراط جنسی و انحراف را تشویق میکنند تا انسانیت  را به برده گی بگیرند. " هر چیزی بی خیالیه،" اسم شب شیطان پرستان ست. فروید به جامعه اجازه به افراط رفتن در شهوترانی را اعطا نمود.
 روابط جنسی آزاد، زناشوئی و خانواده را متزلزل مینماید، ارگان هایی که برای ثبات اجتماعی و سلامت جامعه لازم هستند. با تنزل دادن همه روابط انسانی به پست ترین مشارکت اجتماعی، رابطه جنسی. سکس و " رابطه داشتن " را تنها راه رسیدن به توسعه شخصی و خوشبختی معرفی میکند.
برای 200 سال گذشته، تحول و روشنفکری با معیار افزایش مجوز های روابط جنسی اندازه گیری میشوند. تا به امروز ما در مقابل مناظر مستهجن آنتیک و افراد چاق، نمایش گران لخت " غرور همجنس گرایان " زانو خم کرده ایم.
این " پیشرفت " در معیارهای شیطانی ست. ما قربانیان یک توطئه چند – نسلی شیطانی هستیم که هر روزه بی باک تر گسترش می یابد.
با تشکر از تحقیقات ارزشمند ریچارد اوانز.

Related -- "Sex and the Jews"

1 comment:

  1. نقد کردن یک سبک روانشناسی با متد علمی و با توجه به یافته ها و آمارها میبایست انجام شود.نسبت دادن فروید به ایلومیناتی و از این قبیل اراجیف راهی صحیح برای کوفتن علم و برکشیدن محمد تازی زاده قاتل سرگردنه گیر نمیباشد.البته که آدمهای پست و مافیای صنعتی نظامی هستند اما نفی پدیدها صرفا با نسبت دادن آنها آنهم بی مدرک به مافیا عملی پست است به رویه مسلمین.شما هم مثل استاد کبیرتان عبدالله شهبازی معروف به عبدالله روچیلد عمل میکنید.شهبازی کونی زاده برای اثبات هر چیزی فقط یهودی بودن آن را به شکل سخیفی ثابت میکند.این نوع عمل کردن و به کسانی چون شهبازی و شریعتمداری و قوامی بدل شدن عاقبتی جز کشیده شدن سیفون بر رویتان نخواهد داشت

    ReplyDelete