Tuesday, 3 November 2009

لابی اسرائیل در حکومت ایران

مافیای هاشمی و خانواده اش فقط یکی ازخانواده های حاکم در رژیم ایران است که در خیمه شب بازی پنهان کردن وابستگی شان به بیگانگان به همراه خانواده های دیگر به نمایشهای مختلفی دست میزنند. از زمان برگزاری شوهای انتخاباتی و به میان کشیدن نام هاشمی و پسرانش که فقط به این دلیل بوده که ملت هیچ مشکلی در قبول اینکه همه خانواده او از جمله دزدان هستند ندارند و همین بهترین حربه برای ایجاد تفرقه در بین مردم آزادی خواه ایران شده است که حالا هاشمی ها را در بین تظاهرات و مجامع ابراز هویت خود می بینند
عجیب اینکه برخی از رسانه ها سرشکستگی هاشمی و پیوستنش به خامنه ای را میخواهند دلیلی بر ضعف نهضت آزادیخواهی ملت جلوه دهند که به مانند حماقت دیگرطرفداران ملایان در استفاه از خشونت برای ترساندن بی نتیجه مردم بی نتیجه خواهد ماند، اینبار مردم بخوبی میدانند که هر یک از سران جنبش ممکن است به رژیم بپیوندند ولی تا آنموقع در کنار شان هستند و سعی میکنند به آزادی ممکن با کمترین هزینه دست یابند، امیدوار نیستم که استعمار قدرت درک این حرکت دمکراتیک مردم ایران را داشته باشد و حاضر به عقب نشینی نمیشود، اگر شرایط انتخاب آزاد بوجود آید تمامی قدرت پوشالی حاکمان و مافیای بازار رو میشود و دیگر کسی قادر به جلوگیری از احکام دستگیری نخواهد شد اگر قوه قضایی ایران مستقل شود ظالمین زیادی به زندان خواهند افتاد
اعضای گروه مؤتلفه و دیگر یهودیان مخفی که با آنان همکاری دارند به مانند لابی اسرائیل در حکومت ایران عمل میکنند
خامنه ای و پسرش مهره هایی بیش نیستند، آنوسی ها با استفاده از منابع دولتی و حتی در دست گرفتن منابع آرامگاه امام هشتم شیعیان قدرتی عظیم و شیطانی در مشهد بوجود آورده اند که واعظ طبسی آن را رهبری مینماید و بسیار با یهودیان مخفی که درغرب کشور با مهدوی کنی همراهند و آنوسی های اصفهان و شیراز و جنوب کشور که با مکارم شیرازی همسو هستند دارای منافع مشترکی هستند و با باند مصباح یزدی، شاهرودی و جنتی در مخالفتهایی نمایشی قرار دارند که اینگونه مخالفتها بسیار ضروری میباشند تا نیروهای داخلی خودشان را تخلیه انرژی کنند، تحت کنترل بگیرند و تعلیم دهند و به انجام هرگونه عملی وادار نمایند از جمله سرکوب مردم.
مافیای بازار توسط اشخاصی عمدتاً یهودی مانند قوامیان و باند عسگراولادی که با استفاده از مزایای دولتی تمامی رقبای دیگر را ورشکسته و یا از دور خارج نمودند اداره میشوند همینان باند قوی و با نفوذی در سازمان امنیت کشور دارند که "هیچکس جرأت ندارد" با آن به مخالفت برخیزد چون باعث و عامل اکثر قتلها، جنایات، خرابکاریهایی که به سانحه های ظاهری می انجامند و بمبگذاریها در ایران بوده اند درست مانند گروه های "ارگنه کن" که در ترکیه دستگیر شدند و با اسرائیل و سیا در تماس بودند. این گونه گروه های مافیایی براحتی در ایران در حال بزرگتر و قویتر شدن هستند و در عمل هیچگونه دیندار و میهن دوستی در میان نیروهای امنیتی ما وجود ندارد که بتواند به اینگونه خیانتها پایان دهد. تماسهای امنیتی دو کشورایران و اسرائیل از طریق این کانال انجام میپذیرد. و ارثباطات و هماهنگی های خارجی توسط یهودیانی چون خررازی و ولایتی صورت میگیرد
اشخاصی مانند رضایی و هاشمی و حتی خامنه ای درطرف دیگر قرار دارند اشخاص و گروههایی که بدون انسجام و تشکیلاتی که آنها را متحد نماید در کنار نام جنگ وایثارگران و از طرفی اشخاصی مانند خاندان خمینی و فرزندان بسیار ملایان که در میان حکومت قرار گرفته اند و تنها در صدد حفظ خود و نظام هستند. همه اینان میدانند که قدرت انجام تغییراتی را ندارند، اکثرشان دارای پرونده های ریز و درشت خلافکاری و دزدی هستند و اگر به مخالفت جدی بپردازند اول از همه مزایای خود را از دست میدهند و در نهایت هم کشته خواهند شد.
از اینان به اصطلاح مترقی تر گروه سید حسین موسوی، خاتمی رئیس جمهور سابق و البته حجت الاسلام کروبی میباشند و چون فعلاً در تلاش برای گرفتن حق ضایع شده مردم در انتخابات اخیر و احقاق حقوق شکنجه شدگان و تجاوزشدگان و معترضین و بازداشت شده ها هستند وظیفه همگی مان میباشد که از آنها حمایت کنیم و البته با اصرار هر چه بیشتر آنها را ترغیب به انجام اقداماتی جدی تر نمائیم مانند اعلام اعتصابات سراسری که مسلما ًباعث سرنگونی ظالمان خواهد شد. بیایم در سیزده آبان اتحاد ملی را ایجاد نماییم، شروع به سازماندهی اعتصابات نمائیم و بدون هرگونه واهمه حقایق را فریاد زنیم.

No comments:

Post a Comment