Sunday, 23 August 2009

شناسایی دوست و دشمن


سؤالی که برای بسیاری از ایرانیان پس از رؤیت کردن جنایتهای بیشرمانه و متعدد رژیم و در نتیجه از دست دادن تمامی پایگاههای مردمی اش مطرح بوده اینستکه چگونه اینان بر سر قدرت باقی مانده اند؟ در حالیکه با تمام دنیا نیز سر جنگ دارند، به هر جا که دلشان بخواهد آدمکش میفرستند و مخالفینشان را به فجیعترین وضع میکشند، مراکز مختلفی را در جهان بمب گذاشته و انسانهای مختلفی را از ملیتهای گوناگون به قتل رسانده اند، امّا با همهۀ اینها همچنان به حکومت کردن و چپاول کشور مشغولند،کشورهای غربی نیز گاهی چند تذکر شفاهی و یا زیر فشار افکار عمومی تحریماتی بر علیه کشور اعمال میکنند که البته باعث رونق بازار سیاه میشوند که بازاریانِ هیئت مؤتلفه انرا در مونوپول خود دارند و از این راه ثروتی هنگفت بدست آورده اند و این مردم هستند که در هر تحریمی هزینه ها را میپردازند و اگر این تحریم ها نتایج دلخواه که همان تضعیف ملتّهاست را بدنبال داشته باشد از دیداعمال کنند گان آنها حتّی اگر جان 500،000 کودک عراقی را گرفته باشد به اعتراف تلویزیونی مدلین آلبرایت که هنوز معتقد است آن تحریم ها میبایست اعمال میشد و ارزشش را داشت، از دید کسانی که با تفکرات اشرافی و تالمودی به دنیا نگاه میکنند مردم دنیا به غیر از حیوانات مزاحم چیز دیگری نیستند، به هر طریق ممکن نیز فکرش را بکنید این را گفته اند و بسرعت و با تمام قدرت درحال کشتار، شکنجه، تجاوزات متعدد و آدمربایی های فراوان در تمام نقاط دنیا هستند، اگربه سوابق اشراف غربی نگاه کنید همان قاچاقچیان تریاک به چین و برده داران و غارتگران هند و افریقا، حامیان هیتلر ، استالین و مائو و تجاراسله و مالکان بانکها و کمپانیها را میبینیم، کمپانیهایی که با تولیدات مسموم و فراوان از نوشابه ها گرفته تا سیگار به سرطان زایی مشغولند و با لوازم آرایشی بسیار خطرناک، عروسکهایی که تعادل هورمونی را در بدن مختل میکنند بلای جان کودکان ما میشوند و هیچ کس هشدار نمیدهد. و جالب اینجاست که فقط با در دست داشتن کامل خبرگزاریها و نویسندگان و روشنفکر نماها که بدون استثنا نوکر اجنوی و در بهترین حالت ممکن بزدلانی کثیفند که بدون داشتن آگاهی لازم کیبورد در دست گرفته اند و همراه دیگر خائنین مزدبگیر به مردم جهان اینطور تلقین میکنند که دولتهایشان حقایق را میگویند ویا کمی دروغ میگویند و کمی دیکتاتور هستند و از عمق جنایتهایی که در حال انجام است نمی گویند ودر نتیجه بخش وسیعی از مردم جهان بی خبرند، راستی چرا؟ مثلاٌدر ایران با اینکه بسیاری از مردم کوچه و بازار با هوش ذاتی خود حدسهای درستی میزنند و ریشۀ همۀ این فجایع را بسادگی پشت داشتن آخوندها میدانند، بعضی روسیه را در نظر دارند و عدۀ بسیاری با توجه به تجربه های تاریخی انگشت روی کفتار جهانی بریتانیای شنیع میگذارند، جالب اینستکه هر دو گروه هم درست حدس میزنند با این تفاوت که هر دوی آن کشورها و در واقع اکثر کشورهای غربی و شرقی پشتیبان این رژیم ایران بوده و خواهند بود، در طول سی سال گذشته سعی بسیاری صورت گرفته تا کلمه فراماسون از ذهن ایرانیان پاک شود و آنرا پدیده ای خارجی بپندارند و فراموش کنند که چقدر وسیع این شبکه مزدور پرور در سرنگونی رژیم شاه نقش داشته و در دوران انقلاب و پی آمدهای بعد از آن در هدایت تحولات ایران نقش بسزایی داشته و اکنون به بازیگر اصلی سیاست ایران بدل شده است، این تلاش گسترده بدون همکاری روشنفکران خودفروخته ای که در پاریس، لندن و نیویورک و لس آنجلس به فریب ایرانیان چه در داخل و چه در خارج میپردازند میسر نمیشد و همچنان ادامه دارد. عمق این فساد و نفوذ این شبکه آنقدر گسترده شده که دیگر ترسی از افشا شدن نیز ندارد، امّا بزدلان هنوز جرإت نمیکنند کلمه ای بگویند زیرا در آنصورت باید دور مصاحبه های چند هزار دلاری راخط بکشند ، در مقاله بعدی به این موضوع خواهم پرداخت. زنده باد ایران و ایرانیان و متوقف باد نقشه پوریم اتمی جنایتکاران.

No comments:

Post a Comment