Monday, 14 September 2009

ایران و اسلام قربانی نقشه ماسونها


به کسانی که هیچ عقیده ای به دین ندارند کاری نیست و هیچ خرجی وارد نیست اگر از افول اسلام و بسیارکمرنگ شدن اعتقادات جوانانمان به هر گونه اصول و آداب پاک دینی صحبت نمی کنند، آن را توضیح نمی دهند و یا علل اصلی بوجود آورنده آن را افشا نمی کنند، درد اینجاست که دلسوزان واقعی چنان کمیاب شده اند که وقت آنست اعتراف کنیم که اسلام هرگز به این حد مظلوم نبوده است.

چگونه میتوان باور داشت که این نقشه دقیق و حساب شده برای ایجاد انزجار از دین اسلام با اجباری کردن حجاب و تشکیل پلیسهای مبارزه بامنکرات و تحمیل اجباری محدودیتهای غیر لزوم و تو هین های مکرر و مستمر خیابانی و دستگیری های فلّه ای متعدد را ببینیم و تأثیرات منفی آن بر اعتقادات مردم را انکار کنیم.

اینهمه شکنجه و تجاوز جنسی به جوانان را به نام دین ببینی و باور نداشته باشی که حاکمانی با چنین شیوه حکومتی نمیتوانند معتقد به هیچ گونه اصولی غیر از ثروت و قدرت باشند چه رسد به خداپرستی، زهد و تقوا و عمل صالح انجام دادن که از اصول اولیه دینداریست. مگر میشود با ضد و بندهای مختلف و رشوه های کلان گرفتن ثروتمند شد و به کار چاق کردن های فراوان و حتماً خیانت های گوناگون هم مزین گردند و دربست فراماسون باشند و به نوکری بیگانه دربیآیند، آنوقت ادعای دین داری نیز بکنند و مرتب به سفر حج بروند. و به همه ما نیز بخندند!

چرا انجام چنین خیمه شب بازی در کشورمان ممکن شده است؟ هموطنان کمی فکر کنید، یک ملیون نفر کشته شده اند، هزاران نفر معلول و زخم خورده اند، تریلیون ها دلار ثروت ما را به غارت برده اند کشورمان را از نظر صنعتی عقب مانده نگه داشته و با جنگ آتی عنقریب آنرا بکلی ویران خواهند کرد، آنوقت یه مشت ملّای فاسد و انگلیسی با پیشونی سیاه کردن، لاف زدن و فحش به انگلیس دادن همه جور خدمتی به همان انگلیسی ها میکند و دولتمردان انگلیسی نیز بهمراه رسانه هایشان همه گونه از آخوندها حمایت مینمایند ولی در ظاهر محکوم میکنند و اگر مردم ساکت شوند حسابی و با خنده آخوندها را میپذیرند.

اگر میتوانستیم آماری درست و بیطرفانه در ایران بگیریم در کشوری که بیشترین مواظبتها و تنبیهات را برای رعایت نکردن شعائر یا همان ظواهر دینی را اجرا کرده به تحقیق و با ارقام و اعداد خواهیم دید که ببیشترین میزان فاصله گرفتن مردم از دین را داشته است و کسی قادر به انکار این موضوع نیست. سالهاستکه نادر دلسوزانی از تخریب حساب شده اسلام و ارزشهای دینی در لوای خود دین و با استفاده از تندروی و حذف رقیبان با هوچی گری و تظاهر به اصول گرایی هشدار داده اند، حتّی از میان خود روحانیت، بزرگانی مانند طالقانی و منتظری و کروبی درمورد این پدیده بسیار تذکر داده و دیکتاتوری مذهبی را بشدت تقبیح نموده اند و حتی آن را بدرستی توطئه غرب برای سیطره بر کشور و مسلمین قلمداد فرموده اند.

وقایع اخیر امّا ثابت کرده که مردم ما هنوز پایبند به اصول مقدس مذهبی هستند و دین را جدای از سیاست خود کامگان و نوکران بیگانه میدانند.

مردم ایران این فهم و شعور بالای سیاسی را از خود نشان داده اند که بسیار جای تقدیر دارد و مایه بسی شگفتی است. بی شک این درک والای هم میهنانمان که تاکتیک بسیار شگرفی نیز بر علیه شیادان ظاهر ساز و چماق بدستان حقوق بگیر میباشد میبایستی کمی روشنفکران مستقل ما را حداقل به اصل ماجرا معطوف نماید و به رسوا کردن ماهیت حاکمان و غیر اسلامی بودن آنها و در اصل ضد اسلامی بودن آنها بپردازد، راههای نفوذ کردن فراماسونها و شیوه های مبارزه با آن را به مردم معرفی نمایند.

سخنم با مسلمانانی ست که هنوز نور رحمت در قلبشان میطپد و به راستی و حقیقت گویی اعتقاد دارند و کسانی که اگر مسلمان نیستند ولی آزاده اند و به برابری و مساوات ایمان دارند و هر دو گروه نیز مسلماً میهنی آزاد را آرزو میکنند، درخواست میکنم بخاطر وجود دلایل متعددی که اثبات میکند نقشه ای دقیق برای نابودی اسلام و ایران هر دو با هم، و بهره برداری از آن در ایجاد جنگ داخلی و منطقه ای وجود دارد که اکنون مراحل نهایی و سرنوشت ساز این نقشه شوم را میگذرانیم که زورمداران جهانی بسیار محتمل است که از حربه جنگ تمام عیار علیه ایران استفاده نمایند که نتایج وحشتناکی برای کشورمان در بر خواهد داشت،اگر نتوانیم جلوی احمدی نژاد رابگیریم و او موفق شود نقشه شوم خود را که همان انجام آزمایش هسته ایست را پیاده نمایدکار بسیار سخت تر خواهد شد.

بیایم با ایجاد اتحاد بین همه اقشار جامعه نقشه استعمارگران را خنثی سازیم، هدفها را ساده و قدم به قدم با دستیابی اولین پیروزی به پیروزی بعدی بیندیشیم، اگر همه گی با یک نظریه موافق کنیم و بعنوان مثال هدف اولیه را رفراندمی قرار دهیم که ملت شیوه حکومت را انتخاب کند و همزمان اشخاصی را برای نظارت موقت بر کشور و همچنین انجام انتخابات بعدی برگزیند مثلاً انتخابات برای تشکیل شورایی از منتخب مردم تا قانون اساسی جدیدی نوشته شود. بیایم متحد شویم و هوشیار باشیم.

هم اکنون عناصر مزدبگیر در رسانه ها نقش وسیعی در ایجاد انحراف در جنبش مردمی بعهده دارند که با ایجاد ترس، توهم و سردرگمی، تفکری فراگیر در جامعه بوجود آورده اند و بسیار هم موفق بوده اند و این هماهنگی رسانه های ما با شبکه های بین الملل، حضور مستقیم کمپانیهای شل، راسل، بانکها و کمپانی های راتچایلد در ایران نشان از وجود تعاملی جهانی زیر نظر استعمارگران برای هدایت اوضاع سیاسی ایران دارد که سالهاست مردم ایران و منطقه را وارد بازیهای خطرناک و مرگباری نموده اند.

وقت آن است که با خود روراست باشیم و سعی در فریب دادن خود با تلقینات اپوزسیون خارج ازکشور نکنیم چون میدانیم و هر روز میینیم که در لباس فقاهت و مرجعیت شیعه دروغ میگویند، از تقلب علنی در انتخابات حمایت میکنند و کشتار و تجاوز به جوانان زندانی را توجیه میکنند، شما هموطنی که هنوز آنان را مسلمان میدانید، آیا میدانید با خود، فرزندان تان و با کشورتان چه میکنید؟ فقط همینکه با تلقینات همراه شویم و لب فرو بندیم و اعتراض نکنیم آنوقت همان ها به تنها ندای مخالف بدل میشوند و ما همگی میشویم بازیچه!

نقشه ضربه زدن به اسلام از درون توسط متفکرین دانشگاه اکسفورد در لندن مانند برتراند راسل طراحی شده بود که با داوطلب شدن جمال الدین اسد آبادی به اجرای طرح مزبور که با تفکرات خائنانه او همخوانی داشت در مصر بنیان نهاده شد که اخوان المسلمین میباشد، این گروه بانی اکثر احزاب اسلامی در خاورمیانه و بسیاری از نقاط جهان میباشند از جمله حماس و حزب الله و حتی بخش وسیعی از القاعده، امّا آزادانه در تمام دنیا فعالیت و حتی بدون اشکال اعانه جمع مینماید و پول جابه جا میکنند حتی در آمریکا و اروپا و با وجود این همه قوانین جدید و محدود کننده ضد تروریسم!

خمینی جلّاد جمالدین اسدآبادی را "معلم اول انقلاب"میخواند، بعید میدانم که از سابقه ماسونی او بی اطلاع بوده باشد. خیابان و میدانی هموز به اسم این شیطان در تهران هست که نشان سرسپردگی ملّایان به فرا ماسونیست.

اینان همان طایفه خوارج اند که سر باز کرده اند اینان در همه جا نفوذ کرده و سر دسته ها یشان در مدرسه حقانی و حجتیه جمع شده اند، اکثراً آنها را میشنا سیم ولی عجیب است که فقط برای دروغ های شان و تظاهرشان به سوپر مسلمان بودن و تند رو بودن شان و یا بعضی ها بخاطر لباس آخوندی شان دستگیر نمی شوند.

اینان رؤسای مافیایی هستند که سالهاست در تار و پود حوزه های علمیه و مراکز دینی نفوذ کرده و با پشتیبانی های مکرر بیگانگان و تصفیه کردن های پی در پی رقیبان شان توسط باندهای مافیایی - تروریستی موساد و انگلیس به دستچین شدگانی تبدیل شده اند که فقط نام نوکران شیطان میتوان برآنها نهاد که کامل و خلاصه شده باشد و لایق حاکمان ایران نیز باشد.

در سفر قبلی احمدی نژاد به نیویورک او توانست بطور علنی ودر حضور خبرنگاران به مقّر کمیته سی اف آر در نیویورک برود که متعلق به راکفلر است وهمگان معتقدند که طرحهای همین کمیته سیاستهای واقعی آمریکا را تشکیل میدهد، احمدی نژاد توانست با تنی چند از اعضای این کمیته بطور خصوصی دیدار کند، با اینکه این مضوع حتی از دیدار با اوباما مهمتر و تأثیر آن بر روابط بین دو کشور بمراتب بیشتر است ولی اکثریت مردم ایران و آمریکا از این خبر مهم بی اطلاع بوده اند و بسیاری از ایرانیان حتی از وجود چنین کمیته ای بیخبرند و از اهمییت آن بی اطلاع میباشند.

اینان آنچنان پلید، سنگدل وبیرحم اند که رخسار کریه شان دقیقاً نمایانگر اندرون تیره و فاسد آنها میباشد و این نه یک طنز بلکه واقعیتی اثبات شده توسط علوم روانشناسی، آناتومی چهره و زیبایی و روان درمانیست.

نگاهی به مجلس کشور بیاندازید و ببینید چگونه از آثار و سمبلهای ماسونی اشباع شده است، به خدا چنین ساختمانی فقط برای چنین حکومتی برازنده است که از بنیان اعضایش فراماسون و خائن و خودفروخته بوده است، وگرنه این ساختمان مایه شرمی است برای یک کشور مستقل چه رسد به یک کشور مسلمان.

میتوان چشم را بربست و ندید میتوان در گمان و خیال خود مرگ کبوتر را افسانه خواند میتوان ناله مظلومان را به همهمه های بادی نسبت داد و آری میتوان همه خونها را با قلمی شست و سفید کرد. در واقعیت امّا باید انتخاب کرد و نباید گذاشت که فریبمان دهند، بیایید با هم به دروغها پایان دهیم و دروغگویان را فقط تحریم نمائیم و به یکدیگر بشناسانیم که ارزش وقت تلف کردن نیز ندارند. میتوان آزاده زیست و رنگ تعلق نگرفت بشرطی که بدانی رسم بازی را و باور داشت باشی وجود دیو صفتان دشمن و فریبکاران در لباس دوست را.

اگر در فکر زیستن و بهتر زیستن هستیم باید با توجه به علایقی که داریم مسیر زندگی خود را انتخاب نمائیم و در همین جاست که کلید موفقیت نهفته است، رمز پیروزی، چون در واقع هیچ کاری نیست که ما نتوانیم انجام دهیم، دقیقاً هر کاری که بخواهیم و برایش انرژی صرف نمائیم و با اطمینان و اعتماد به نفس آنرا انجام دهیم محقق خواهد شد و حتماً اکثر افراد چنین تجاربی دارند فقط اینکه با اعتماد به نفس بیشتر و با ابراز علاقه و صرف انرژی بزرگترین اهداف دست یافتنی است. مگر میتوان در این مورد شک کرد. پس چرا خود را و توانایی های بیشمار خود را انکار کنیم؟ خود را باور داشته باشید تا با هم ایرانی آزاد بسازیم.

2 comments:

  1. حرف خیلی عجیبی می گویی اگر اینطور باشد و دنیا اینطور دستخوش توطئه و خیانت شده باشد که کار همه ی ما با کرامالکاتبین است
    فکر می کنم خیلی بی راهه رفته باشی البته من ذاتا نمی توانم اینقدر بدبین باشم و خدا کند چیزهایی که می گویی حقیقت نداشته باشد
    من حتی از تصور یک همچنین مطلبی وحشت دارم

    ReplyDelete
  2. آری حقیقت اینگونه تلخ است. مرسی کاوه جان

    ReplyDelete